خوانش ماکس وبر برای بازخوانی مسائل جامعه ایران در دومین همایش سالیانه خوانش انتقادی جامعه‌شناسان کلاسیک

 به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)؛ دومین همایش سالیانه خوانش انتقادی جامعه‌شناسان کلاسیک و مسائل اجتماعی ایران: ماکس وبر در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه خوارزمی برگزار می‌شود.
 
در معرفی این همایش آمده است: با توجه به برگزاری موفقیت‌آمیز همایش خوانش انتقادی دورکیم و مسایل جامعه ایران در زمستان سال ۹۶، گروه جامعه‌شناسی بنا دارد هر سال در اسفندماه به خوانش انتقادی یکی از جامعه‌شناسان کلاسیک و ربط نظریه‌های آنان با مسائل جامعه ایران بپردازد.

در این راستا، در زمستان سال جاری دومین همایش را درباره یکی از بنیانگداران اصلی جامعه‌شناسی – ماکس وبر- تحت عنوان خوانش انتقادی جامعه‌شناسی ماکس وبر و مسایل جامعه ایران برگزار خواهیم کرد.

ماکس وبر در میان بنیانگداران اصلی جامعه‌شناسی جایگاه و نقش مهمی دارد . تأثیر وی مشخصاً در مجادلات روش‌شناختی، در نظریه‌های جامعه‌شناسی، و در حوزه‌های مختلف جامعه‌شناسی مثل جامعه‌شناسی تاریخی، جامعه‌شناسی فرهنگ/ فرهنگی،  جامعه‌شناسی اقتصادی، جامعه‌شناسی معرفت، جامعه‌شناسی دین، و نیز در مطالعه (البته نیمه تمام) دین اسلام… بارز است.

رهیافت وبر برای تحلیل مسایل اجتماعی و فرهنگی جوامع غربی بطور گستره‌ای بکار بسته شده است. اندیشه‌ها و نظریه‌پردازی‌های وی برای تجهیز نظری و مفهومی پژوهشگران و نظریه‌پردازان عمیقاً به کار آمده است. در هرحال دستاوردهای نظری و مفهومی وی مانند کنش اجتماعی، تفهم، گونه‌های آرمانی، عقلانی‌شدن، سرمایه‌داری، علیت، ارزش‌ها، منزلت، مشروعیت، دیوان‌سالاری، اخلاق پروتستانی و… مبدل به بخش اصلی فرازبان جامعه‌شناسی شده است.

علیرغم اهمیت بسیار دستاورد نظری و مفهومی وبر برای جامعه‌شناسی و نیز امکانی که جامعه‌شناسی وبری برای شکل دادن به جامعه‌شناسی بومی می‌تواند فراهم آورد، تا بحال در سمینار یا همایشی امکانات جامعه‌شناسی وبری جهت مواجهه با مسایل خاص جامعه ایران کاویده نشده است. از این رو ضرورت دارد تا برای کاربردی کردن هرچه بیشتر نظریه و مفاهیم و رهیافت‌های روش شناختی وبر با مسایل خاص جامعه ایران، همایشی با حضور پژوهشگران و جامعه‌شناسان در سطح ملی برگزار گردد.

محورهای تخصصی همایش نیز عبارتند از: جامعه شناسی دین ماکس وبر و مسائل حوزه دین در ایران امروز،  جامعه‌شناسی تاریخی ماکس وبر و آموزه‌های آن برای درک مسائل امروز جامعه ایران؛ نقش روش‌شناسی ماکس وبر در تحلیل مسائل امروز جامعه ایران؛ جامعه‌شناسی اقتصادی و قدرت تببینی آن در مورد مسائل اقتصادی امروز جامعه ایران؛ قدرت تبیینی جامعه‌شناسی سیاسی ماکس وبر در تحلیل مسائل سیاسی امروز جامعه ایران، جامعه‌شناسی نظام اداری و بوروکراسی ماکس وبر و آموزه‌های آن برای تحلیل مسائل امروز ایران.
  

 فرهنگ ارشاد، حسام سلامت, حمیدرضا جلایی‌پور، سیدجواد میری، محمود نجاتی‌حسینی، آرمان ذاکری و جمعی دیگر از جامعه‌شناسان نیز سخنرانان پنل‌های تخصصی این همایش هستند.
 
دومین همایش سالیانه خوانش انتقادی جامعه‌شناسان کلاسیک و مسائل اجتماعی ایران: ماکس وبر  با مشارکت دانشگاه خوارزمی، گروه آموزشی جامعه شناسی
انجمن جامعه شناسی ایران روزهای ۱۴ و ۱۵ اسفندماه در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه خوارزمی برگزار می‌شود.
 

این مطالب را به اشتراک بگذارید: