تامین کتاب برای کتابخانه‌های عمومی؛ مجازات محکومان قضایی اشکذر

به گزارش خبرنگار خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) در یزد، ولی الله حفیظی، رئیس کتابخانه‌های عمومی اشکذر با اشاره به اهمیت توجه به بحث کتاب و کتابخوانی گفت: نهاد کتابخانه‌های عمومی اشکذر در تفاهمنامه‌ای با دادگستری یزد، تامین کتاب برای کتابخانه‌های عمومی را به عنوان مجازات محکومان قضایی در نظر گرفتند.

وی افزود: بر این اساس بسیاری از رفتارهای ناهنجار اجتماعی به دلیل دوری و بیگانگی فرد با دانش و آگاهی است و قرار گرفتن در هوای کتاب و مطالعه می‌تواند کمک شایانی به ارتقای سطح فرهنگ فرد و جامعه و کاهش چشمگیر جرایم در جامعه شود.

رئیس کتابخانه‌های عمومی اشکذر افزود: با توافق و هماهنگی صورت گرفته با دادگستری شهرستان اشکذر، مقرر شد محکومان محاکم قضایی با تهیه و خرید کتاب‌های موردنیاز کتابخانه‌های عمومی شهرستان، از امتیاز تخفیف مجازات عمومی برخوردار شوند.

حفیظی این اتفاق مبارک را سبب اشاعه فرهنگ کتابخوانی دانست و گفت: این ‌گونه اتفاقات در کنار توجه به رشد بینش و آگاهی محکومان و زندانیان در بند می‌تواند دیدگاه آنان را به سبک زندگی گذشته‌شان تغییر دهد و با تغییر نگرش فرد به زندگی، به مرور شاهد آن خواهیم بود بسیاری از ناهنجاری‌های اجتماعی از جامعه رخت برمی‌بندد.

این مطالب را به اشتراک بگذارید: