باید ساختارهای جدیدی برای فروش کتاب تعریف شود

جاسمین جانسون آخرین عضو خانواده موسس کتابفروشی مارکوس بوکس از وضعیت سخت دوران کرونا برای کتابفروشان می‌گوید که تلاش می‌کنند همچنان پابرجا بمانند. او اعتقاد دارد در دوران پساکرونا باید ساختار جدیدی برای فروش کتاب تعریف شود.

این مطالب را به اشتراک بگذارید: