اینگرام تکنولوژی آینده فروش کتاب/استارتاپ خلاق کتاب بر اساس محتوا

یک گروه خلاق تحت عنوان محتوای اینگرام سایتی برای جستجوی کتاب بر اساس محتوا راه‌اندازی کرده است و اعتقاد دارد اینگونه روش جستجوی کتاب تکنولوژی آینده صنعت فروش کتاب خواهد بود.

این مطالب را به اشتراک بگذارید: