انتصاب بیژن درویش و علی ظریف در مرکز علمی و کاربردی ۳۰ تهران

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، آرش سپاس‌مقدم؛ رئیس مرکز آموزش عالی علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد۳۰تهران با صدور حکمی مهندس بیژن درویش کجوری را به عنوان مشاورعالی رئیس این مرکز منصوب کرد. 

در این حکم آمده است؛
جناب آقای مهندس بیژن درویش کجوری
نظر به توانایی و تعهد سازمانی جنابعالی، به سمت مشاور عالی رئیس مرکز آموزش عالی علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد۳۰ تهران  در رشته چاپ منصوب می‌گردد.

لذا مستدعی است ضمن هدایت و راهنمایی دانشجویان، بررسی و ارزیابی دوره های آموزشی، راهکارهای افزایش سطح علمی و مهارتی، برنامه ریزی سیاست های کلان مرکز، نتایج اقدامات را به اینجانب اعلام نمائید.

همچنین در حکم دیگری، علی ظریف به عنوان مدیر گروه چاپ مرکز آموزش عالی علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد۳۰ تهران منصوب شده است.

در این حکم آمده است؛

جناب آقای علی ظریف
نظر به توانایی و تعهد سازمانی جنابعالی، به سمت مدیر گروه چاپ مرکز آموزش عالی علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد۳۰ تهران منصوب می‌گردد.

لذا مستدعی است ضمن هدایت و راهنمایی دانشجویان، بررسی و ارزیابی گروه آموزشی، مشاوره و راهنمایی اساتید، راهکارهای افزایش سطح علمی و مهارتی، رسیدگی و ارزیابی شکایات و عملکرد گروه، نتایج اقدامات را به اینجانب اعلام نمائید.

 

این مطالب را به اشتراک بگذارید: