افزایش چشم‌گیر کتاب‌خوانی مردم بریتانیا در قرنطینه

نتایج یک تحقیق نشان می‌دهد که زمان کتاب‌خوانی مردم بریتانیا از زمان شروع قرنطینه دو برابر شده است.

این مطالب را به اشتراک بگذارید: