آرشیو کتابفروشی شکسپیر و شرکا دیجیتالی شد/ کتاب‌هایی که همینگوی امانت می‌گرفت

آرشیو دیجیتالی‌شده کتابفروشی شکسپیر و شرکا نشان می‌دهد که همینگوی بیش از ۹۰ کتاب را از این کتابفروشی به امانت گرفته بوده است.

این مطالب را به اشتراک بگذارید: